fbpx

A csoportülésekről

A csoportokban – rendszerint két szakember vezetésével – 12-15 ember vesz részt. A csoportülések elején a résztvevők megfogalmazzák azokat a problémákat, nehézségeket, kérdéseket, amik foglalkoztatják őket. Később a csoport ezek kialakulásának okára, lehetséges megoldására keres választ dramatikus módon.

A dramatikus feldolgozás azt jelenti, hogy az a résztvevő, akinek kérdésére (például: Miért vannak erős indulatkitöréseim és hogyan tudnám ezeket kordában tartani? Miért nem tudok beilleszkedni egy adott közösségbe?) a csoport választ keres, eljátssza azt a valós szituációt, amelyben az adott érzés, probléma stb. megjelenik. A szereplők a csoporttagok közül kerülnek ki. A szereplők úgy és azt játsszák, ahogy a főszereplő (az, aki a kérdést feltette) irányítja őket. Tehát úgy látjuk a helyzetet, ahogy a főszereplő megélte, megéli azt.

A játék során spontán vagy a vezetők és a csoporttagok segítségével tudatosulhatnak a főszereplőben olyan érzések vagy megoldási módok (sajátja vagy másoké), amelyek addig tudattalanok voltak a számára, de ezen érzések mentén válik igazán megérthetővé és megoldhatóvá az adott probléma. (Például a saját szüleinktől látott megoldási módok –bűntudatkeltés, kritizáló hajlam stb. – tudattalan átvétele.)

A csoportokon időnként csoportjátékokat játszanak a résztvevők. Ezekre részben az ismerkedés fázisában szokott sor kerülni, részben akkor, ha a legtöbb résztvevőt egy adott témakör foglalkoztat. (Például az agressziótól való félelem vagy a párkapcsolatokban való egymásra figyelés elégtelensége.)

A pszichodráma eredményességét több tényező biztosítja. A szituációk lejátszása sok tudattalan érzelmet a felszínre hoz. A játék során testileg, érzelmileg átélve vizsgálhatjuk szociális szerepeinket (például anyaszerep). A játék, ha néha érzelmileg megterhelő is, nyitottá és befogadóvá tesz az újra, a változásra. Gyorsan és célirányosan kereshetők, találhatók meg és gyógyíthatóak a régi hiányok és sebek. A játék során a cselekvés szabadon alakíthatóvá válik, és megszabadulva a régi elvárások, büntetés-jutalmazás által belénk vésett, szüleinktől tudattalanul átvett viselkedésmintáktól, úgy formálhatjuk önmagunkat, amilyenekké valójában válni szeretnénk. Ezért a pszichodráma: játék önmagunkért.

Részlet Dr. Marik Ágnes „Játék önmagunkért – A pszichodráma” című írásából